Pilotprogrammet

Sveriges Allmännytta och Ignite Public öppnar genom Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ (DI) ett program för att matcha bostadsbolag med startUPs och nya lösningar i piloter inom fastighetsteknik och datadriven verksamhetsutveckling. Pilotprogrammet är ett verksamhetsutvecklingsprogram för att bygga ekosystem och driva innovation i allmännyttan.

Piloter för framtidens boende

Sedan 2020 har Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ i samarbete med Ignite Sweden kopplat ihop allmännyttiga bostadsbolag utifrån specifika behov med innovationsrika handplockade startups. Det har lett till över 100 matchningsmöten och 10 piloter där nya lösningar på problem har testats.

Nu tar vi nästa steg och skapar ett pilotmatchningsprogram. Vi har en god inblick i vad bostadsbolagen efterfrågar genom behovsanalyser som genomförts inför matchningar och många av startupsen har lärt känna Allmännyttan genom matchning och bostadsbolagens egna initiativ de senaste åren. Det vill vi bygga vidare på. 

Matchningsträffar

DI kommer under 2022 att anordna tre matchningsträffar med bostadsbolag och relevanta aktörer i ekosystemet. Under maj-augusti 2022 genomför Initiativet tillsammans med Ignite Public ett pilotmatchningsprogram med tre möten 10 maj, 14 juni och 29 augusti. Varje träff bjuder på nya piloter.

Pilotnivåer

PRE-PILOT

Workshop eller livetest
Riktpris: 5-10 000 kr
Bostadsbolagets deltagande omfattar endast effektiv tid för att delta i workshop eller demo/livetest.

Exempel: Leverantören sätter upp sensorer i ett visst syfte och presenterar resultatet utifrån levande data. En ledningsgrupp får ett konkret exempel på vad ett uppkopplat hus är.

PILOTTEST

Ett labb med 2-4 sprintar
Riktpris: 15-75 000 kr
Bostadsbolagets deltagande omfattar en pilotägare som samordnar bolagets bidrag i arbetet i form av att ge tillgång till relevant data eller användare i syfte att testa en teknologi eller tjänst.

Exempel: Leverantören sätter upp utvecklingsmiljöer kopplat till bostadsbolagets befintliga processer. 

PILOTDESIGN

Utifrån användningsfall utformas en pilot tillsammans
Riktpris: 100-150 000 kr
Bostadsbolag deltar som användningsfall/testbädd i ett gemensamt innovationsprojekt. Flera allmännyttor kan samverka i projektet.

Exempel: Leverantören har en lösning/teknik som inte är produktifierad och vill tillsammans med allmännyttan utforska användningsområden och potential genom tillämpning i liten skala eller prototypande.

Kontakt

Är du intresserad av att delta i Pilotprogrammet ska du kontakta Vanessa Ware på Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ. Använd gärna kontaktformuläret!

Shopping Basket