En framtidssäkrad allmännytta

Ett forum för dialog kring digitaliseringens möjligheter för hållbar samhällsutveckling
Häng med på en resa in i framtiden och tillbaka där vi utforskar de möjligheter som öppnas för allmännyttan och boende när vår data på nya sätt blir en resurs för innovation.

Möt oss i augusti

Den 29-30 augusti riktar vi våra blickar mot framtidens allmännytta. Under två dagar träffas allmännyttiga bostadsbolag, samhällsaktörer, akademi och näringsliv för att lära av varandra och inspireras. Vårt program ger bredd till den som söker överblicken, möjlighet till fördjupning i professionella workshops för de som söker vässa sin kunskap och sist men inte minst möten och matchning med några av Sveriges vassaste innovationsbolag inom fastighetsautomation, tjänstedesign och datadrivenhet.

29-30 AUGUSTI 2022
Plats:
7A Posthuset
Vasagatan 28, Stockholm

Arrangör: Sveriges Allmännytta & Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ

Frågor & biljetter: 
vanessa.ware@sverigesallmannytta.se

Program

Dag 1, måndag 29/8

09:00-12:00 PILOTMATCHNING -möt framtida samarbeten
Tillsammans med Ignite Public arrangerar DI:s Pilotprogram matchning med ett urval av bolag från inkubatorer och övrig svensk startUP-scen. Mer information om & bokning öppnar inom kort.

12:00 GEMENSAM LUNCH

13:10 SCENEN – KONFERENSEN ÖPPNAR
Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännyttan och ordförande Digitaliseringsrådet med flera öppnar konferensen.

13:30 PÅ SCENEN – INSPIRATION
Framtidsvisioner & intressanta case från allmännyttan varvas med paneldiskussioner utifrån tre teman- Boendedialog, datadrivenhet och öppen utveckling. 

13:30 PÅ GOLVET – DIALOG
Möt rådgivare, branschkollegor och tech-entreprenörer i dialog som faciliteras av alerta ciceroner från Sveriges Allmännytta.

13:30 PÅ MASTER CLASS – LÄRANDE

Master Class där du tillsammans med branschkollegor får möjlighet till fördjupat lärande inom ett område. Mer information om & bokning öppnar inom kort.

16:45 AW & firande av DEN VITA ÄLGEN

Sveriges Allmännyttas utmärkelse Den Vita Älgen för utmärkt digitalisering delas ut för fjärde gången.

Vi utgår från tre teman

Boendedialog & inkludering – att göra vardagen till en bra dag för alla

Genom att utveckla allmännyttan tillsammans med de boende kan vi skapa välmående och attraktiva livsmiljöer. Men hur vet vi vilka nya tjänster hyresgästerna eftertraktar?

Med digitala stöd och datadrivenhet kan vi förstå våra hyresgästers behov bättre och göra investeringar som ger hållbara effekter över tid.

Datadrivenhet & automatisering – att nå trygghetsmål och klimatmål

Genom att använda artificiell intelligens (AI) kan vi förverkliga digitala tvillingar, optimering och automation för energieffektivisering och prediktivt underhåll.

Med förankring i en sund datadriven kultur där vi fattar beslut på empirisk grund kan vi skapa nya värden och uppnå de strategiska hållbarhetsmålen.

Öppen & hållbar utveckling – att samverka och dela lösningar

Genom öppen innovation och samverkan kan vi bygga vidare på varandras lösningar och slippa betala för att lösa samma problem många gånger.  

Med öppna API:er, utvecklingssamverkan kring öppen källkod och öppna data kan vi uppnå hållbar digitalisering i våra verksamheter.

30/8 – tisdag

FRAMTIDSSCENARION – möt allmännyttan 2035

08:30 På SCENEN varvas framtidsvisioner och signaler från DI:s strategiska omvärldsanalys med panelsamtal.

08:30 På GOLVET ges möjligt till att träffas och diskutera med framtiden med branschkollegor under ledning av erfarna facilatorer.

11:30 GEMENSAM LUNCH & AVSLUT

Shopping Basket