Allmännyttan och framtiden

I centrum av den smarta staden står de boende och individens integritet. Allmännyttan tar digitaliseringen in i människors hem, närmare bestämt var 7:e invånares. Vårt ansvar som samhällsbyggare ska ta hänsyn både till kollektivets klimatpåverkan och individens integritet i relation till sensorer, avancerad dataanalys och tillämpning av AI. För allmännyttans bostadsbolag är rådighet över data en absolut förutsättning.

Framtidens allmännytta skapas genom samverkan mellan bostadsbolagen och i ekosystemen.

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ

Inom allmännyttan har 100 av de kommunalt ägda bostadsbolagen gått samman för att samverka kring digitalisering. Även om storleken på bestånd och digital mognad ger olika förutsättningar för att arbeta med digitalisering så har de bostadsbolagen mycket gemensamt.

Här delar vi med oss av pågående initiativ inom innovation och digitalisering.

Träffa oss 29-30 augusti

Den 29-30 augusti arrangerar vi konferensen – En framtidssäkrad allmännytta – på Centralposthuset i Stockholm. Till konferensen är över 100 allmännyttiga bostadsbolag inbjudna att diskutera framtidsperspektiv och hållbarhetsfrågor tillsammans med ekosystemsaktörer.
Vill du medverka?

Boendedialog och inkludering

Genom att utveckla allmännyttan tillsammans med de boende kan vi skapa välmående och attraktiva livsmiljöer i våra stadsdelar.

Hur gör vi vardagen till en bra dag för alla?

Med digitala stöd och datadrivenhet kan vi förstå våra hyresgästers behov bättre och göra investeringar som ger hållbara effekter över tid.

Datadrivenhet och automatisering

Genom AI kan vi förverkliga visualisering och automation för prediktivt underhåll och energieffektivisering.

Hur gör vi för att nå hållbarhetsmålen?

Med förankring i en sund datadriven kultur kan vi skapa nya värden och uppnå de strategiska trygghets- och klimatmålen.

Öppen och hållbar digitalisering

Genom öppen utveckling kan vi bygga vidare på varandras lösningar istället för att lösa samma problem många gånger. 

Hur gör vi för att driva öppen innovation? 

Med öppna API:er, utvecklingssamverkan kring öppen källkod och öppna data kan vi uppnå hållbar digitalisering i våra verksamheter.

Pilotprogram

Genom Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ och Ignite Public erbjuds allmännyttiga bostadsbolag att matcha sina behov med – nya lösningar och innovationer – från svenska startUPs. I vår utforskar vi nästa steg genom samverkan i ett pilotprogram.
Vill du samverka?

Shopping Basket